قسمت پنجم:

همدلی و همیاری در حوادث

همدلی و همیاری در حوادث

همدلی و همیاری در حوادث

مطالعات اجتماعی هفتم

قسمت ۵: همدلی و همیاری در حوادث.

درس «همدلی و همیاری در حوادث» از کتاب «مطالعات اجتماعی هفتم»

خلاصه ویدیو آموزشی درس «همدلی و همیاری در حوادث» از کتاب «علوم اجتماعی» پایه «هفتم» با تدریس «استاد محمدمهدی جهانی» از اساتید برتر ‌علوم اجتماعی

تدریس استاد محمد مهدی جهانی از اساتید برتر پایه هفتم.

در این درس در مورد همدلی و همیاری و موسسات اجتماعی مربوط به این مباحث صحبت می‌کنیم.

درباره مدرسه مجازی آی نو چه میدانید؟

مدرسه مجازی آی نو همواره در تلاش است با ارائه ویدئوهای آموزشی درس "همدلی و همیاری در حوادث" از کتاب مطالعات اجتماعی هفتم، به دانشآموزان عزیز کمک کند که بتوانند بهترین نتیجه را در امتحانات و کنکور کسب نمایند. در واقع هدف ما در مدرسه مجازی آی نو این است که بهترین و باکیفیتترین ویدیوهای آموزشی و ویدیوهای حل تمرین، جمعبندی دروس و بسیاری خدمات آموزشی دیگر را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم. در آینده نزدیک سعی داریم با آماده کردن جزوات درسی و برگزاری امتحان آنلاین همدلی و همیاری در حوادث، زمینه را برای شبیهسازی آزمون فراهم نماییم تا دانشآموزان بهنوعی بتوانند قبل از فرا رسیدن روز امتحان، میزان تسلط خود را بر مفاهیم درسی، بسنجند.

نظرات