سخت نگیر؛ یاد بگیر:

معلم های آی نو

اگر میخواین با معلم های آی نو بیشتر آشنا بشین و بدونید کجا ها درس میدن ، تحصیلاتشون چیه و چه رزومه ای دارن میتونین روی عکس هر دبیری که میخوایین کلیک کنین و ببینین.

متوسطه اول
test
مطالعات اجتماعی هفتم

محمد مهدی جهانی

مدرسه مجازی آی نو
test
پیام های آسمان هفتم

محمدرضا جلیلی

مدرسه مجازی آی نو
test
عربی هفتم

قائم شریعتی

مدرسه مجازی آی نو
علوم انسانی
test
انگلیسی دوازدهم

وحید صبوحی

مدرسه مجازی آی نو
test
دین و زندگی دوازدهم

مرتضی محسنی کبیر

مدرسه مجازی آی نو
test
عربی،زبان قرآن دوازدهم

محمود فدایی

مدرسه مجازی آی نو
ریاضی فیزیک
test
دین و زندگی دوازدهم

مرتضی محسنی کبیر

مدرسه مجازی آی نو
test
عربی،زبان قرآن دوازدهم

محمود فدایی

مدرسه مجازی آی نو
test
فیزیک دوازدهم

محمدجواد حیدری

مدرسه مجازی آی نو
علوم تجربی
test
زیست شناسی یازدهم

میثم عبدالعلی

مدرسه مجازی آی نو
test
دین و زندگی دوازدهم

مرتضی محسنی کبیر

مدرسه مجازی آی نو
test
عربی،زبان قرآن دوازدهم

محمود فدایی

مدرسه مجازی آی نو