قسمت دوازدهم:

حفاظت از زیستگاه های ایران

حفاظت از زیستگاه های ایران

حفاظت از زیستگاه های ایران

مطالعات اجتماعی هفتم

قسمت ۱۲: حفاظت از زیستگاه های ایران

درس «حفاظت از زیستگاه‌های ایران» از کتاب «علوم اجتماعی هفتم»

خلاصه ویدیو آموزشی درس «حفاظت از زیستگاه‌های ایران» از کتاب «علوم اجتماعی» پایه «هفتم» با تدریس «استاد محمدمهدی جهانی» از اساتید برتر ‌علوم اجتماعی

تدریس استاد محمد مهدی جهانی از اساتید برتر پایه هفتم.

در این بخش می خواهیم در مورد حفاظت از زیستگاه های ایران و همچنین تنوع جانوری و گیاهی کشورمان، صحبت کنیم.

درباره مدرسه مجازی آی نو چه میدانید؟

مدرسه مجازی آی نو همواره در تلاش است با ارائه ویدئوهای آموزشی درس "حفاظت از زیستگاه های ایران" از کتاب مطالعات اجتماعی هفتم، به دانشآموزان عزیز کمک کند که بتوانند بهترین نتیجه را در امتحانات و کنکور کسب نمایند. در واقع هدف ما در مدرسه مجازی آی نو این است که بهترین و باکیفیتترین ویدیوهای آموزشی و ویدیوهای حل تمرین، جمعبندی دروس و بسیاری خدمات آموزشی دیگر را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم. در آینده نزدیک سعی داریم با آماده کردن جزوات درسی و برگزاری امتحان آنلاین حفاظت از زیستگاه های ایران، زمینه را برای شبیهسازی آزمون فراهم نماییم تا دانشآموزان بهنوعی بتوانند قبل از فرا رسیدن روز امتحان، میزان تسلط خود را بر مفاهیم درسی، بسنجند.

نظرات