قسمت پنجم:

lesson 1 saving nature grammar, pronounciation and writing

lesson 1 saving nature grammar, pronounciation and writing

درس " lesson 1 Saving nature, grammar, pronunciation and writing " از کتاب (vision1)

خلاصه ویدیو آموزشی درس " lesson 1 Saving nature, grammar, pronunciation and writing " از کتاب vision1 پایه دهم با تدریس سرکار خانم آزاده بزرگی  از اساتید برتر زبان انگلیسی.

در ابتدا روی گرامر جلسه قبل (اینده ها) will و be going to دوره میشود و به عنوان تمرین در متنی، حالت صحیح افعال مشخص میشوند.

سپس تمرین های دیگر حول محور این موضوع انجام میشود

Be going to ==> برنامه ریزی قبلی

Will ==> تصمیم لحظه ای

در مرحله بعد قسمت تلفظ pronunciation ، قسمت falling intonation را یاد میگیریم

یعنی اینکه تن صدای ما به سمت پایین می اید

جملات پرسشی که با کلمات پرسشی شروع میشوند

جملات با be going to و will

و جملاتی که برای بیان درخواست و بیان اطلاعات جدید بیان میشوند, falling intonation دارند.

در بخش بعدی ویدیو قسمت writing ،

تعریف اسم (noun)

Common noun اسم عام، استفاده برای اشیا و عمومیت دارند

Proper noun اسامی خاص، اسم اشخاص

Concrete noun اسامی قابل لمس

Abstract nouns اسامی انتزاعی که فقط درک‌میشوند

Collective nouns چیزا هایی که به یک مجموعه اشاره دارند

در ویدیو آموزشی بعدی به آموزش” saving nature writing “خواهیم پرداخت، با مدرسه مجازی آی نو همراه باشید.

درباره‌ی مدرسه مجازی آی نو چه می‌دانید؟

مدرسه مجازی آی نو همواره در تلاش است با ارائه ویدیوهای آموزشی درس " lesson 1 Saving nature, grammar, pronunciation and writing " از کتاب vision1 ، به دانش‌آموزان عزیز کمک کند که بتوانند بهترین نتیجه را در امتحانات و کنکور کسب نمایند. در واقع هدف ما در مدرسه مجازی آی نو این است که بهترین و باکیفیت‌ترین ویدیو‌های آموزشی و ویدیوهای حل تمرین، جمع بندی دروس و بسیاری خدمات آموزشی دیگر را به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم. در آینده نزدیک سعی داریم با آماده کردن جزوات درسی و برگزاری امتحان آنلاین زبان انگلیسی، زمینه را برای شبیه‌سازی آزمون فراهم نماییم تا دانش‌آموزان به‌نوعی بتوانند قبل از فرا رسیدن روز امتحان، میزان تسلط خود را بر مفاهیم درسی، بسنجند.

نظرات