علیرضا  معماریان
ریاضی متوسطه اول

علیرضا معماریان

مدرسه مجازی آی‌نو

علیرضا معماریان در مدرسه مجازی آی نو، ریاضی پایه هشتم و نهم را تدریس می‌کند. سال ها است که در مدارس مفید، علوی، مهرآیین و نوید صالحین تدریس می‌کند. راهبر آموزشی مجتمع آموزشی مفید است و برای آزمون‌های انتشارات خیلی سبز سوال طراحی می‌کند. آقای معمریان کارشناسی مهندسی برق و کارشناسی ارشدش را در رشته مدیریت آموزشی گرفته و علاوه بر این‌ها کتاب های زیادی در انتشارات جویا مجد نوشته است.

معرفی استاد
  • مدرسه مفید
  • مدرسه علوی
  • مدرسه مهرآیین
  • مدرسه نوید صالحین
اینستاگرام
شبکه‌های اجتماعی:
bale
telegram
rubika
ایمیل
ایمیل :

support@ino.school

آخرین قسمت ها